Vår mission är att sprida påvens ord, ansikte och gester till hela världen.

På mer än 35 språk, i form av böcker, tidningar, med radio och tv-nätverk, med hemsidor och sociala medier.

 

Du kan också vara en del av detta uppdrag genom att stödja oss med din bön eller med en gåva.

Kyrkan är kommunion. Ett nätverk i kärlek.

 

Om du vill hjälpa oss att nå ut till andra människor för att uppmuntra dem på deras trosvandring eller inbjuda dem till mötet med Herren, kan du göra det genom att skicka ditt bidrag till: Dicastero per la Communicazione, Via della Conciliazione 5, 00120 Vatikanstaten.

 

TACK VARE DITT BIDRAG HAR VI KUNNAT:

  • Göra böckerna ”Starka i prövningen”, en ”levande bok” som kontinuerligt uppdateras; och Via Crucis meditationerna, tillgängliga gratis på olika språk, genom Vatikanens bokförlag (LEV) - en samling av påvens tal och predikningar om pandemin – som ett stöd under denna period präglat av smärta och lidande.
  • göra deltagande i de viktigaste påvliga liturgierna ännu mer universella, vilket även tillåter människor med kommunikations- och hörselskador att följa dem live via Vatican News hemsida, på en kanal avsedd för översättningar till teckenspråk.
  • låta vem som helst från hela världen kunna se Vatican Medias direktsändningar av morgonmässorna i Sankta Martas kapell och det liturgiska firandet under Stilla Veckan.

 

TACK FÖR DIN GENEROSITET!

 

BANKÖVERFÖRING

Konto på banken: Unicredit

med kontoinnehavare:

APSA - Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica

• IBAN: IT55M0200805008000101909754

• BIC/SWIFT: UNCRITM1B88

• Meddelande:

gåva till Kommunikationsavdelningen

 

Bankkonto på IOR - Istituto per le Opere di Religione

Kontoinnehavare: Dicastero per la Comunicazione

• IBAN: VA96001000000046371002

• BIC CODE: IOPRVAVX eller IOPRVAVXXXX

• Meddelande:

gåva till Kommunikationsavdelningen