Našou misiou je prinášať slová, tvár a gestá pápeža do celého sveta.

Vo viac ako 35 jazykoch, prostredníctvom tlače, kníh, rozhlasu, televízie, internetových stránok a sociálnych médií.

Aj Ty môžeš byť súčasťou tejto misie, podporiac nás prostredníctvom modlitby alebo daru.

Cirkev je spoločenstvo. Sieť lásky.

Ak nám chceš pomôcť dostať sa k ďalším ľuďom, aby sme ich povzbudili na ich ceste viery, či aby sme ich pozvali stretnúť sa s Pánom, môžeš tak urobiť zaslaním príspevku na adresu: Dikastérium pre komunikáciu, Via della Conciliazione 5, 00120, Vatikán.

 

VĎAKA TVOJMU PRÍSPEVKU SME MOHLI:

  • dať zdarma k dispozícii prostredníctvom Vatikánskeho knižného vydavateľstva (LEV) knihu Krížová cesta (Via crucis) a knihu Silní v súžení (Forti nella tribolazione) – neustále aktualizovanú „živú knihu“, ktorá ponúka zbierku cirkevných textov a príhovory pápeža v dobe pandémie; chce to byť znamením a darom v tomto období poznamenanom bolesťou a utrpením
  • ešte univerzálnejšie sprístupniť účasť na hlavných pápežských sláveniach, umožniac aj osobám s komunikačným a sluchovým znevýhodnením sledovať priame prenosy cez internetový portál Vatican News, na kanáli venovanom prekladu do znakovej reči
  • umožniť, aby ktokoľvek, z akejkoľvek časti sveta mohol byť cez strímingové vysielanie Vatican Media účastný na ranných svätých omšiach z Domu sv. Marty a na liturgických sláveniach Veľkého týždňa...

 

VĎAKA ZA TVOJU VEĽKODUŠNOSŤ!

 

banner-2-en.png banner-2-en.png
vatican-media.png vatican-media.png
vatican-news.png vatican-news.png
lev.png lev.png
radio-vaticana.png radio-vaticana.png
os_logo.png os_logo.png

Credit Card

Select the amount you wish to donate

I declare that I have read the donation methods and the privacy policy, and I consent to the processing of all personal data collected.

BANKOVÝ PREVOD

Účet v banke Unicredit s názvom:

APSA – Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (Správa majetku Apoštolskej stolice)

• IBAN: IT55M0200805008000101909754

• BIC/SWIFT: UNCRITM1B88

• Účel platby: donazione a favore del Dicastero per la Comunicazione (dar v prospech Dikastéria pre komunikáciu)

 

Účet v IOR –  Istituto per le Opere di Religione (Inštitút pre náboženské diela)

s názvom: Dicastero per la Comunicazione (Dikastérium pre komunikáciu)

• IBAN: VA96001000000046371002

• BIC: IOPRVAVX alebo IOPRVAVXXXX

• Účel platby: donazione a favore del Dicastero per la Comunicazione (dar v prospech Dikastéria pre komunikáciu)