Mūsų misija – trisdešimt penkiomis kalbomis perduoti popiežiaus žodžius, vaizdus ir gestus visam pasauliui spausdintu tekstu, per radiją ir televiziją, interneto portalą ir socialinius tinklus.

 

Ir Jūs galite prisidėti prie šios misijos, paremdami mus malda ar auka. Bažnyčia – tai bendrystė, artimo meilės tinklas.

 

Ar norėtumėte padėti mums pasiekti kitus žmones, paraginti juos tikėjimo kelionei ir pakviesti susitikti su Viešpačiu?

 

Jei taip, galite tai padaryti pervesdami auką šiuo adresu: Dicastero per la Comunicazione, Via della Conciliazione 5, 00120 Città del Vaticano.

 

Jūsų paramos dėka mes:

 

- nemokamai išplatinome leidinį su Kryžiaus kelio stočių apmąstymais ir parengėme skaitmeninę knygą „Stiprūs kančios akivaizdoje“. Pastaroji yra nuolat atnaujinama. Tai įvairių Bažnyčios tekstų, popiežiaus homilijų ir kalbų, sakytų dabartiniu pandemijos metu, rinkinys. Abu šiuos leidinius parengė Vatikano leidykla (Libreria Editrice Vaticana).

 

- pasirūpinome, kad būtų galima tiesiogiai sekti svarbiausias popiežiaus vadovaujamas apeigas. Taip pat buvo sudaryta galimybė žmonėms su negalia jas sekti su vertimu į gestų kalbą.

 

- visiems žmonėms visose pasaulio šalyse suteikėme galimybę nuotoliniu būdu dalyvauti kiekvieną dieną Šv. Mortos namų koplyčioje popiežiaus aukotose Mišiose, taip pat Didžiosios savaitės apeigose, kurias visas tiesiogiai transliavo Vatikano žiniasklaidos priemonės.

 

AČIŪ JUMS UŽ DOSNUMĄ!

 

banner-2-en.png banner-2-en.png
vatican-media.png vatican-media.png
vatican-news.png vatican-news.png
lev.png lev.png
radio-vaticana.png radio-vaticana.png
os_logo.png os_logo.png

Credit Card

Select the amount you wish to donate

I declare that I have read the donation methods and the privacy policy, and I consent to the processing of all personal data collected.

BANKO REKVIZITAI

Einamoji sąskaita „UniCredit“ banke

Sąskaitos savininkas:

APSA – Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica

(Apaštalų Sosto nuosavybės administracija)

IBAN: IT55M0200805008000101909754

SWIFT (BIC) kodas: UNCRITM1B88

Mokėjimo paskirtis: Donazione a favore del Dicastero per la Comunicazione

(Auka komunikacijos dikasterijai)

 

Einamoji sąskaita IOR – Religinių darbų institute

Sąskaitos savininkas: Dicastero per la Comunicazione

(Komunikacijos dikasterija)

IBAN: VA96001000000046371002

SWIFT (BIC) kodas: IOPRVAVX arba IOPRVAVXXXX

Mokėjimo paskirtis: Donazione a favore del Dicastero per la Comunicazione

(Auka komunikacijos dikasterijai)