Մեր առաքելութիւնն է համայն աշխարհ տարածել Քահանայապետին խօսքերը, դիմագիծն ու գործերը։

 

Աւելի քան 35 լեզուներով, տպագիր թերթով, գիրքերով, ռատիոյով եւ հեռուստատեսիլի կայաններով, համացանցով եւ ընկերային ցանցերով

Դուն ալ կրնաս  մաս դառնալ այս առաքելութեան՝ մեզի աջակցելով աղօթքով կամ նուիրատուութեամբ։ 

Եկեղեցին հաղորդութիւն է։ Սիրոյ մէջ ցանց  է։

 

Եթէ կ՛ուզես մեզի օգնել հասանելի դառնալու այլ մարդոց, որպէսզի զանոնք քաջալերենք իրենց հաւատքի ուղեւորութեան մէջ կամ զանոնք հրաւիրենք Տիրոջ հետ հանդիպումին,  կարող ես նուիրատուութիւնդ ուղարկել հետեւեալ հասցէին

«Dicastero per la Comunicazione, Via della Conciliazione 5, 00120 Città del Vaticano».

 

Շնորհիւ քու ներդրումիդ կարելի եղաւ.

  • Վատիկանի Հրատարակչատան (Libreria Editrice Vaticana, LEV) միջոցաւ ձրի կերպով տրամադրել, Խաչի Ճանապարհի գիրքը եւ «Տառապանքի մէջ՝ ուժեղ» երկը, որ «կենսունակ գիրք» մըն է, շարունակական կերպով  թարմացուած, ուր առաջարկուած են  համաճարակի մասին  եկեղեցական բնագիրներ եւ Սրբազան Պապին միջամտութիւնները եւ որ կ՛ուզէ ըլլալ նշան եւ նուէր՝ այս ժամանակահատուածի ընթացքին, որ բնորոշուած է ցաւով եւ տառապանքով։
  • աւելի տիեզերական դարձնել Քահանայապետի գլխաւոր ծիսակատարութիւններուն մասնակցութիւնը, առիթ ընծայելով նաեւ հաղորդակցական եւ լսողական  հաշմանդամութիւն ունեցող անձերուն, անոնց հետեւելու ուղիղ եթերով, Vatican News-ի վրայ տրամադրուած՝ «ժեստերու լեզուով - մատնախօսութեան» թարգմանութեամբ յատուկ ալիքի շնորհիւ։
  • թոյլ տալ որ ոեւէ անձ, աշխարհի բոլոր կողմերէ, կարենայ Vatican Media-ի «streaming»ի ուղիղ հեռարձակումին  միջոցաւ մասնակցիլ Սանթա Մարթայի առաւօտեան Սուրբ Պատարագներուն եւ Աւագ շաբաթուան ծիսակատարութիւններուն.....

 

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹԻՒՆ ՔՈՒ ԱՌԱՏԱՁԵՌՆՈՒԹԵԱՆԴ ՀԱՄԱՐ։

 

banner-2-en.png banner-2-en.png
vatican-media.png vatican-media.png
vatican-news.png vatican-news.png
lev.png lev.png
radio-vaticana.png radio-vaticana.png
os_logo.png os_logo.png

Credit Card

Select the amount you wish to donate

I declare that I have read the donation methods and the privacy policy, and I consent to the processing of all personal data collected.

BANK TRANSFER

Current account at UniCredit bank in the name of:
APSA - Administration of the Patrimony of the Apostolic See

• IBAN: IT55M0200805008000101909754

• SWIFT Code (BIC): UNCRITM1B88

• Reason for payment::
Donation in favour of the Dicastery for Communication

 

Current account at IOR - Institute for Religious Works

headed to: Dicastery for Communication

• IBAN: VA96001000000046371002

• BIC CODE: IOPRVAVX or IOPRVAVXXXX

• Reason for payment:
Donation in favour of the Dicastery for Communication