Naším posláním je přinášet papežova slova, tvář i gesta do celého světa. Činíme tak ve více než pětatřiceti jazycích, prostřednictvím knih a tisku, rozhlasovým a televizním vysíláním, na webových stránkách a sociálních sítích.

Také vy se do tohoto poslání zapojíte, když nás podpoříte modlitbou či darem.

Církev je totiž společenství, propojené vzájemnou láskou.

Pokud nám chcete pomoci a povzbudit další lidi na cestě víry anebo je pozvat k setkání s Pánem, můžete svůj dar zaslat na adresu: Dicastero per la Comunicazione, Via della Conciliazione 5, 00120 Città del Vaticano.

 

DÍKY VAŠEMU PŘÍSPĚVKU JSME DOSUD:

·      prostřednictvím Vatikánského nakladatelství (LEV) zdarma zpřístupnili meditace k letošní křížové cestě a trvale aktualizovaný svazek modliteb „Trpěliví v soužení“. Tato „živá kniha“ předkládá soubor církevních textů a papežových promluv v čase pandemie a má být darem v této době, poznamenané bolestí a utrpením.

·      umožnili ještě širší účast na hlavních papežských liturgiích, které mohou v přímém přenosu sledovat lidé s řečovým a sluchovým postižením na kanálu Vatican News, věnovanému překladu do znakového jazyka.

·      umožnili, aby lidé ve všech částech světa sledovali v streamingovém vysílání Vatican Media ranní mše z Domu svaté Marty a liturgické obřady Svatého týdne…
 

DĚKUJEME ZA VAŠI ŠTĚDROST! 

 

banner-2-en.png banner-2-en.png
vatican-media.png vatican-media.png
vatican-news.png vatican-news.png
lev.png lev.png
radio-vaticana.png radio-vaticana.png
os_logo.png os_logo.png

Credit Card

Select the amount you wish to donate

I declare that I have read the donation methods and the privacy policy, and I consent to the processing of all personal data collected.

Dárcovská platba na účet banky Unicredit, vedený na Správu majetku Apoštolského stolce:

 

APSA - Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica

• IBAN: IT55M0200805008000101909754

• BIC/SWIFT: UNCRITM1B88

• Zpráva pro příjemce:
donazione a favore del Dicastero per la Comunicazione (dar Úřadu pro komunikaci)

 

Účet u Institutu náboženských děl: IOR - Istituto per le Opere di Religione

Vedený na: Dicastero per la Comunicazione:

• IBAN: VA96001000000046371002

• BIC: IOPRVAVX nebo IOPRVAVXXXX

• Zpráva pro příjemce:
donazione a favore del Dicastero per la Comunicazione (dar Úřadu pro komunikaci)